ПрАТ "Здолбунiвсiльгосприббуд"

Код за ЄДРПОУ: 05527640
Телефон: 0362-69-34-50
e-mail: uristkom@renome.rovno.ua
Юридична адреса: 35705, Україна, Рівненська область, Здолбунівський район, місто Здолбунів, вулиця Мартинівка, 14а
 

Особлива інформація на 24.04.2015

ВІДОМОСТІ

про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії

Зміни (призначено, звільнено обрано або припинено повноваження)

Посада*

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи

Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

24.04.2015Припинено повноваженняГолова Наглядової радиХодаковська Зоя Володимирівнад/н, д/н, д/н18.49
Зміст інформації:
Рішення про припинення повноважень прийнято на загальних зборах акціонерів 24.04.2015 р. (протокол № 01-2015 від 24.04.2015 року). Посадова особа Ходаковська Зоя Володимирівна не надала згоду на оприлюднення свої паспортних даних. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 18,49%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 80017,5 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 11 років.
24.04.2015Припинено повноваженняЧлен Наглядової радиБондар Юрій Пилиповичд/н, д/н, д/н0.0026
Зміст інформації:
Рішення про припинення повноважень прийнято на загальних зборах акціонерів 24.04.2015 р. (протокол № 01-2015 від 24.04.2015 року). Посадова особа Бондар Юрій Пилипович не надав згоду на оприлюднення своїх паспортних даних. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0,0026%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 11 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 8 років. Замість Бондаря Ю.П. на посаду члена Наглядової ради нікого не обиралось. Кількісний склад Наглядової ради зменшено до 2 осіб.
24.04.2015Припинено повноваженняЧлен Наглядової радиПриватне акціонерне товариство "РЕНОМЕ"д/н, 13975944, д/н0.9999
Зміст інформації:
Рішення про припинення повноважень прийнято на загальних зборах акціонерів 24.04.2015 р. (протокол № 01-2015 від 24.04.2015 року). Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0,9999%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 4327,25 грн. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 11 років.
24.04.2015ОбраноГолова Наглядової радиХодаковська Зоя Володимирівнад/н, д/н, д/н18.49
Зміст інформації:
Рішення про обрання (продовження терміну дії повноважень на наступний термін - 3 роки (до 31.12.2018 року)) на посаду члена Наглядової ради прийнято на загальних зборах акціонерів 24.04.2015 р. (протокол № 01-2015 від 24.04.2015 року). Відповідно до рішення Наглядової ради (протокол № 03-2015 від 23.04.2015 року) Ходаковську Зою Володимирівну обрано Головою Наглядової ради (продовжено повноваження) на наступний термін 3 роки (до 31.12.2018 року). Ходаковська Зоя Володимирівна не надала згоду на оприлюднення своїх паспортних даних. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 18,49%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 80017,5 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: член Наглядової ради ПрАТ "РЕНОМЕ".
24.04.2015ОбраноЧлен Наглядової радиПриватне акціонерне товариство "РЕНОМЕ"д/н, 13975944, д/н0.9999
Зміст інформації:
Рішення про обрання (продовження терміну дії повноважень на наступний термін - 3 роки (до 31.12.2018 року)) прийнято на загальних зборах акціонерів 24.04.2015 р. (протокол № 01-2015 від 24.04.2015 року) Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0,9999%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 4327,25 грн.

* Окремо вказуються особи, які звільняються та призначаються (обираються або припиняють повноваження) на кожну посаду.

** Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.