ПрАТ "Здолбунiвсiльгосприббуд"

Код за ЄДРПОУ: 05527640
Телефон: 0362-69-34-50
e-mail: uristkom@renome.rovno.ua
Юридична адреса: 35705, Україна, Рівненська область, Здолбунівський район, місто Здолбунів, вулиця Мартинівка, 14а
 
Дата розміщення: 04.05.2016

Особлива інформація на 26.04.2016

ВІДОМОСТІ

про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії

Зміни (призначено, звільнено обрано або припинено повноваження)

Посада*

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи

Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

26.04.2016Припинено повноваженняГолова Наглядової радиХодаковська Зоя Володимирівнад/н, д/н, д/н18.491
Зміст інформації:
Рішення про припинення повноважень прийнято на загальних зборах акціонерів 26.04.2016 р. (протокол № 01-2016 від 26.04.2016 року). Посадова особа Ходаковська Зоя Володимирівна не надала згоду на оприлюднення свої паспортних даних.Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 18,491%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 80017,5 грн.Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 12 років.
26.04.2016Припинено повноваженняЧлен Наглядової радиПриватне акціонерне товариство "РЕНОМЕ"д/н, 13975944, д/н0.9999
Зміст інформації:
Рішення про припинення повноважень прийнято на загальних зборах акціонерів 26.04.2016 р. (протокол № 01-2016 від 26.04.2016 року). Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0,9999%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 4327,25 грн. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 12 років. На посаду нікого не призначено замість звільненої особи,оскільки прийнято рішення (протокол № 01-2016 від 26.04.2016 року) про визначення нового складу наглядової ради в кількості одноосібного члена наглядової ради.
26.04.2016ОбраноЧлен Наглядової радиХодаковська Зоя Володимирівнад/н, д/н, д/н18.491
Зміст інформації:
Рішення про обрання прийнято на загальних зборах акціонерів, які відбулися 26.04.2016 р. Обрання посадової особи виконано на підставі протоколу №01-2016 від 26.04.2016 року. Ходаковська Зоя Володимирівна не надала згоду на оприлюднення своїх паспортних даних, обрана на термін - 3 роки (до 31.12.2019 року). Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 18,491%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 80017,5 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: член Наглядової ради ПрАТ "РЕНОМЕ".

* Окремо вказуються особи, які звільняються та призначаються (обираються або припиняють повноваження) на кожну посаду.

** Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.