ПрАТ "Здолбунiвсiльгосприббуд"

Код за ЄДРПОУ: 05527640
Телефон: 0362-69-34-50
e-mail: uristkom@renome.rovno.ua
Юридична адреса: 35705, Україна, Рівненська область, Здолбунівський район, місто Здолбунів, вулиця Мартинівка, 14а
 

Річний звіт за 2012 рік

3. Основні відомості про емітента

3.1. Ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента

3.1.1. Повне найменування ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗДОЛБУНIВСЬКЕ СIЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ РИБОВОДНО-БУДIВЕЛЬНЕ ПIДПРИЄМСТВО "ЗДОЛБУНIВСIЛЬГОСПРИББУД"
3.1.2. Скорочене найменування (за наявності) ПрАТ "Здоблунівсільгосприббуд"
3.1.3. Організаційно-правова форма ["234" - відсутнє у довіднику]
3.1.4. Поштовий індекс 35705
3.1.5. Область, район Рівненська область, Рiвненська обл., Здолбунівський р-н
3.1.6. Населений пункт м. Здолбунів
3.1.7. Вулиця, будинок вул. Мартинівка, 14а

3.2. Інформація про державну реєстрацію емітента

3.2.1. Серія і номер свідоцтва АО1 792845
3.2.2. Дата державної реєстрації 01.12.1999
3.2.3. Орган, що видав свідоцтво Здолбунівська районна державна адміністрація Рівненської області (дата видачі свідоцтва-20.04.2011)
3.2.4. Зареєстрований статутний капітал (грн.) 432737
3.2.5. Сплачений статутний капітал (грн.) 432737

3.3. Банки, що обслуговують емітента

3.3.1. Найменування банку (філії, відділення банку),
який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті
РІВНЕНСЬКА ФІЛІЯ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ "ПРИВАТБАНК"
3.3.2. МФО банку 333391
3.3.3. Поточний рахунок 26002449328001
3.3.4. Найменування банку (філії, відділення банку),
який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті
Поточний рахунок в iноземнiй валютi не вiдкривався.
3.3.5. МФО банку д/н
3.3.6. Поточний рахунок д/н

3.4. Основні види діяльності

Код за КВЕД Найменування
68.20 [2010]Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна
68.32 [2010]Управління нерухомим майном за винагороду або на основі контракту
0 д/н

3.5. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності*

Вид діяльності Номер ліцензії (дозволу) Дата видачі Державний орган, що видав Дата закінчення дії ліцензії (дозволу)
1 2 3 4 5
д/нд/нд/нд/нд/н
Опис:
д/н

3.6. Відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств

Найменування об’єднання Місцезнаходження об’єднання
д/нд/н
д/н

3.7. Інформація про рейтингове агентство

Найменування рейтингового агентства Ознака рейтингового агентства (уповноважене, міжнародне) Дата визначення або поновлення рейтингової оцінки емітента або цінних паперів емітента Рівень кредитного рейтингу емітента або цінних паперів емітента
1 2 3 4
д/нд/нд/нд/н

3.8. Інформація про органи управління емітента