ПрАТ "Здолбунiвсiльгосприббуд"

Код за ЄДРПОУ: 05527640
Телефон: 0362-69-34-50
e-mail: uristkom@renome.rovno.ua
Юридична адреса: 35705, Україна, Рівненська область, Здолбунівський район, місто Здолбунів, вулиця Мартинівка, 14а
 

Річний звіт за 2012 рік

8. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X  
Дата проведення 23.04.2012
Кворум зборів** 73.51
Опис Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах: 1.Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради, звіту директора, звіту ревізійної комісії за 2011 рік. 2.Затвердження річного звіту товариства. 3.Розподіл та визначення напрямків використання отриманого в 2011 році прибутку (покриття збитків). 4.Переобрання членів наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами наглядової ради. 5.Попереднє схвалення значних правочинів. Особи, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного: пропозицій до переліку питань порядку денного не надходило. Особа, що ініціювала проведення ПОЗАЧЕРГОВИХ загальних зборів: пропозицій щодо скликання позачергових зборів акціонерів не надходило. Результати розгляду питань порядку денного: по всіх питаннях порядку денного рішення прийняті одноголосно. Причини, чому загальні збори не відбулися: загальні збори акціонерів відбулися.