ПрАТ "Здолбунiвсiльгосприббуд"

Код за ЄДРПОУ: 05527640
Телефон: 0362-69-34-50
e-mail: uristkom@renome.rovno.ua
Юридична адреса: 35705, Україна, Рівненська область, Здолбунівський район, місто Здолбунів, вулиця Мартинівка, 14а
 

Річний звіт за 2013 рік

X. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування органу, що зареєстрував випуск Міжнародний ідентифікаційний номер Тип цінного папера Форма існування та форма випуску Номінальна вартість (грн) Кількість акцій (штук) Загальна номінальна вартість (грн) Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
05.05.20105/17/1/10Рівненське територіальне управління Державної комісії з цінних паперів та фондового ринкуUA4000067649Акція проста бездокументарна іменнаБездокументарні іменні0.251730948432737100
Акцiї в лiстингу не знаходяться, на зовнiшних та внутрiшних ринках не продавались,заяви для допуску на бiржi не подавались. Акцiї розмiщенi в повному обсязi, додатковий випуск акцiй не проводився. Нове свідоцтво про реєстрацію випуску акцій з тим самим реєстраційним номером видане 20.05.2011 року (в зв'язку із зміною найменування Товариства).