ПрАТ "Здолбунiвсiльгосприббуд"

Код за ЄДРПОУ: 05527640
Телефон: 0362-69-34-50
e-mail: uristkom@renome.rovno.ua
Юридична адреса: 35705, Україна, Рівненська область, Здолбунівський район, місто Здолбунів, вулиця Мартинівка, 14а
 

Річний звіт за 2014 рік

ІІІ. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗДОЛБУНIВСЬКЕ СIЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ РИБОВОДНО-БУДIВЕЛЬНЕ ПIДПРИЄМСТВО "ЗДОЛБУНIВСIЛЬГОСПРИББУД"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності) АО1 792845
3. Дата проведення державної реєстрації 01.12.1999
4. Територія (область)* Рівненська область
5. Статутний капітал (грн) 432737
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі 0
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії 0
8. Середня кількість працівників (осіб) 1
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД

68.20 - [2010]Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна

68.32 - [2010]Управління нерухомим майном за винагороду або на основі контракту

0 - д/н

10. Органи управління підприємства

Інформацію про органи управління емітента не заповнюють емітенти - акціонерні товариства.

11. Банки, що обслуговують емітента:
1) Найменування банку (філії, відділення банку),
який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті
РІВНЕНСЬКА ФІЛІЯ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ "ПРИВАТБАНК"
2) МФО банку 333391
3) Поточний рахунок 26002449328001
4) Найменування банку (філії, відділення банку),
який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті
Поточний рахунок в iноземнiй валютi не вiдкривався.
5) МФО банку д/н
6) Поточний рахунок д/н