ПрАТ "Здолбунiвсiльгосприббуд"

Код за ЄДРПОУ: 05527640
Телефон: 0362-69-34-50
e-mail: uristkom@renome.rovno.ua
Юридична адреса: 35705, Україна, Рівненська область, Здолбунівський район, місто Здолбунів, вулиця Мартинівка, 14а
 
Дата розміщення: 14.04.2017

Річний звіт за 2016 рік

4. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

N з/п

Дата прийняття рішення

Гранична сукупність вартості правочинів (тис. грн)

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн)

Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)

1

2

3

4

5

126.04.20160.0001130.4000.000
Зміст інформації:
На загальних зборах акціонерів 26.04.2016 року було прийнято рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть бути вчинені Приватним акціонерним товариством "Здолбунівсільгосприббуд" в особі директора або уповноважених ним осіб за умови отримання згоди наглядової ради товариства на вчинення таких правочинів у передбачених статутом товариства випадках і з дотриманням наступної граничної вартості: 1) договори про продаж основних засобів за ціною, нижчою від балансової, та товарів, робіт, послуг за ціною, нижчою від собівартості (закупівельної ціни) - на суму, що не перевищує еквівалент 500.000,00 EUR (п'ятисот тисяч євро) за курсом Національного банку України, що діє на момент укладення договору; 2) договори про безоплатне відчуження основних засобів, товарів, виконання робіт чи надання послуг товариством без оплати (в тому числі дарування сувенірів діловим партнерам, прийом делегацій інвесторів) - на суму, що не перевищує еквівалент 1.000,00 EUR (однієї тисячі євро) за курсом Національного банку України, що діє на момент укладення договору; 3) договори про продаж основних засобів, товарів, виконання робіт та надання послуг за ціною, що перевищує балансову вартість, собівартість чи закупівельну ціну - без обмеження сумою; 4) кредитні договори - за ставкою, що не перевищує ставку Національного банку України на момент укладення договору більше, ніж у 10 разів, без обмеження сумою; 5) договори про придбання обладнання, транспорту, інших основних засобів, проектних, будівельних, монтажних та інших робіт, послуг, інші договори, спрямовані на налагодження чи розширення виробництва - без обмеження сумою; 6) договори застави основних засобів - без обмеження сумою; 7) інвестиційні договори, договори, предметом яких є цінні папери - без обмеження сумою; 8) здійснення банківських переказів та інших фінансових операцій на підставі договорів, схвалених цим рішенням - без обмеження сумою; 9) здійснення банківських переказів в інших випадках - на суму, що не перевищує еквівалент 100.000,00 EUR (ста тисяч євро) за курсом Національного банку України, що діє на момент здійснення переказу. Загальна кількість голосуючих акцій:1 289 687. Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах: 1 289 687. Кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" прийняття рішення: 1 289 687. Кількість голосуючих акцій, що проголосували "проти" прийняття рішення: 0. Особлива інформація по даному питанню не подавалась, оскільки на момент її виникнення такої вимоги у чинному на той момент законодавстві не було.